Forum Rad Nadzorczych


   

  Celem Forum jest kompleksowe wspieranie członków rad nadzorczych w pełnieniu ich strategicznej roli w spółce.

  Wspólna inicjatywa GPW, SEG i PwC - to platforma komunikacji między członkami rad nadzorczych, członkami zarządów oraz regulatorami.

  W ramach inicjatywy odbywają się kwartalne spotkania warsztatowe oraz konferencje. Forum to także centrum badań i analiz poświęconych kluczowym wyzwaniom rynkowym oraz profesjonalizacji członków rad nadzorczych.

  Rada Ekspertów FRN to grupa kilku doświadczonych członków rad nadzorczych, praktyków biznesowych oraz doradców. Misją Rady jest wsparcie członków rad nadzorczych w budowie ich rozwoju w oparciu o efektywny dialog z zarządami, właścicielami i rynkiem. Rada działa pod egidą Forum Rad Nadzorczych jako niezależna grupa ekspertów.

  Miej wpływ na rozwój profesjonalnych i skutecznych rad nadzorczych!

     Aktualności

  XXII Świąteczne Forum Rad Nadzorczych

  6 grudnia zapraszamy na świąteczne spotkanie w Restauracji Amber Room.

  Warsztaty dla Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa

  Spotkanie odbędzie się na początku 2017 r. Szczegółowe informacje już wkrótce!

  Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych

  Poznaj 5 trendów w wynagradzaniu członków zarządów i rad nadzorczych.

  Zobacz poprzednie
  Członkowie honorowi  Jacek Socha

  Wiceprezes PwC


  Krzysztof Szułdrzyński

  Partner zarządzający w dziale audytu i usług doradczych PwC


  Mirosław Kachniewski

  Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

  Paweł Dziekoński

  Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie


  Dołącz do grupy Forum Rad Nadzorczych na LinkedIn


   

  "Forum Rad Nadzorczych zajmuje się szerzeniem idei ładu korporacyjnego w Polsce. Rozwój ten wymaga zaangażowania wszystkich uczestników rynku: inwestorów, członków rad nadzorczych i zarządów spółek oraz regulatorów. Grupą, która szczególnie jest i powinna być zaangażowana w tworzenie i przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego są Państwo - członkowie rad nadzorczych. Aby umożliwić otwartą, szczerą dyskusję o najważniejszych wyzwaniach i zmianach, uruchomiliśmy nową platformę komunikacji dedykowaną wyłącznie Państwu i osobom, które zdecydujecie się zaprosić. Grupę, w której przez cały rok może trwać wymiana myśli, doświadczeń i opinii, a część najważniejszych wątków i zagadnień może potem materializować się w postaci debat i warsztatów organizowanych w ramach Forum Rad Nadzorczych. Mamy nadzieję, że w wyniku dyskusji zrodzą się też projekty konkretnych rozwiązań lub wspólnie wypracowane stanowiska w istotnych sprawach, które potem zostaną przedstawione regulatorom i uczestnikom rynku.

  Zapraszam serdecznie do dyskusji i aktywnego działania! "

  Krzysztof Szułdrzyński
  Partner zarządzający działem audytu i usług doradczych PwC w Polsce i krajach bałtyckich.

   

  Li Dołącz do grupy Forum Rad Nadzoczych na Linkedin

  Forum Rad Nadzorczych na Twitterze


  Partnerzy:


  Udostępnij: