Forum Rad Nadzorczych


 

Celem Forum jest kompleksowe wspieranie członków rad nadzorczych w pełnieniu ich strategicznej roli w spółce.

Wspólna inicjatywa GPW, SEG i PwC - to platforma komunikacji między członkami rad nadzorczych, członkami zarządów oraz regulatorami.

W ramach inicjatywy odbywają się kwartalne spotkania warsztatowe oraz konferencje. Forum to także centrum badań i analiz poświęconych kluczowym wyzwaniom rynkowym oraz profesjonalizacji członków rad nadzorczych.

Rada Ekspertów FRN to grupa kilku doświadczonych członków rad nadzorczych, praktyków biznesowych oraz doradców. Misją Rady jest wsparcie członków rad nadzorczych w budowie ich rozwoju w oparciu o efektywny dialog z zarządami, właścicielami i rynkiem. Rada działa pod egidą Forum Rad Nadzorczych jako niezależna grupa ekspertów.

Miej wpływ na rozwój profesjonalnych i skutecznych rad nadzorczych!

 Aktualności

Rady nadzorcze 2017. Trendy i kierunki zmian.

Jak brzmi sześć przykazań polskiego rynku kapitałowego i na ile spółki notowane na warszawskim parkiecie się do nich stosują?

Doroczna Konferencja Forum Rad Nadzorczych

16 marca 2017 r. na GPW w Warszawie odbyła się VII Doroczna Konferencja Forum Rad Nadzorczych.

Warsztaty dla Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa

1 marca zapraszamy na spotkanie dotyczące praktycznych aspektów wdrożenia nowej ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

XXII Świąteczne Forum Rad Nadzorczych

6 grudnia zapraszamy na świąteczne spotkanie w Restauracji Amber Room.

Zobacz poprzednie
Członkowie honorowiJacek Socha

Wiceprezes PwC


Krzysztof Szułdrzyński

Partner zarządzający w dziale audytu i usług doradczych PwC


Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Paweł Dziekoński

Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie


Dołącz do grupy Forum Rad Nadzorczych na LinkedIn


 

"Forum Rad Nadzorczych zajmuje się szerzeniem idei ładu korporacyjnego w Polsce. Rozwój ten wymaga zaangażowania wszystkich uczestników rynku: inwestorów, członków rad nadzorczych i zarządów spółek oraz regulatorów. Grupą, która szczególnie jest i powinna być zaangażowana w tworzenie i przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego są Państwo - członkowie rad nadzorczych. Aby umożliwić otwartą, szczerą dyskusję o najważniejszych wyzwaniach i zmianach, uruchomiliśmy nową platformę komunikacji dedykowaną wyłącznie Państwu i osobom, które zdecydujecie się zaprosić. Grupę, w której przez cały rok może trwać wymiana myśli, doświadczeń i opinii, a część najważniejszych wątków i zagadnień może potem materializować się w postaci debat i warsztatów organizowanych w ramach Forum Rad Nadzorczych. Mamy nadzieję, że w wyniku dyskusji zrodzą się też projekty konkretnych rozwiązań lub wspólnie wypracowane stanowiska w istotnych sprawach, które potem zostaną przedstawione regulatorom i uczestnikom rynku.

Zapraszam serdecznie do dyskusji i aktywnego działania! "

Krzysztof Szułdrzyński
Partner zarządzający działem audytu i usług doradczych PwC w Polsce i krajach bałtyckich.

 

Li Dołącz do grupy Forum Rad Nadzoczych na Linkedin

Forum Rad Nadzorczych na Twitterze


Partnerzy:


Udostępnij: