Wydarzenia

Harmonogram Forum Rad Nadzorczych 2017:

1 marca Warsztaty dla Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa
16 marca Doroczna Konferencja Forum Rad Nadzorczych
20 czerwca XXIII Forum Rad Nadzorczych
20 września XXIV Forum Rad Nadzorczych
28 listopada XXV Forum Rad Nadzorczych

Warsztaty dla Przewodniczących Rad Nadzorczych spółek z indeksów WIG20 i mWIG40

Kwiecień 2017

Spotkanie odbędzie się 20 czerwca 2017 r. w Warszawie. Szczegółowe informacje co do miejsca podamy już wkrótce.

XXII Świąteczne Forum Rad Nadzorczych

Grudzień 2016

6 grudnia zapraszamy na świąteczne spotkanie w Restauracji Amber Room.

Relacja z Warsztatów dla Komitetów Audytu

Październik 2016

20 października odbyły się warsztaty skierowane do członków komitetów audytu – Jak skutecznie realizować zadania komitetu audytu w nowej rzeczywistości regulacyjnej?

„Nowe obowiązki rad nadzorczych” – konferencja z cyklu Forum Rad Nadzorczych

Wrzesień 2016

21 września, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Forum Rad Nadzorczych pt. "Nowe obowiązki rad nadzorczych."

Jak przygotować się na zmiany regulacyjne? Zapraszamy na XX spotkanie Forum Rad Nadzorczych

Czerwiec 2016

Już 7 czerwca członkowie rad nadzorczych dowiedzą się: jak zarządzać ryzykiem osobistym związanym z nowymi regulacjami? Jak w praktyce członkowie rad nadzorczych powinni się przygotować na nadchodzące zmiany? Na jakie systemy i procesy w spółkach powinni zwrócić szczególną uwagę, by dopełnić warunku należytej staranności w pełnionej funkcji przewodniczącego, członka rady nadzorczej, czy członka komitetu audytu?

Relacja z XX Forum Rad Nadzorczych

Czerwiec 2016

7 czerwca na Giełdę Papierów Wartościowych licznie przybyli przedstawiciele rad nadzorczych największych spółek giełdowych w Polsce, a także przedstawiciele organów nadzoru, aby dowiedzieć się, jak w praktyce przygotować się na nadchodzące zmiany w przepisach

Harmonogram Forum Rad Nadzorczych 2016:

Osoby zasiadające w radach nadzorczych powinny mieć bieżący dostęp do szerokiego spektrum informacji i aktualnych zagadnień, które niezbędne są w wykonywaniu sprawowanych funkcji. Z tego powodu, w ramach naszej inicjatywy przeprowadziliśmy szereg spotkań, które były organizowane wokół aktualnych tematów, interesujących dla członków rad nadzorczych. Poza dostarczeniem wiedzy merytorycznej, spotkania były również okazją do bezpośredniej rozmowy i wymiany wzajemnych doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami minionych spotkań oraz do uczestnictwa w kolejnych.

 • I spotkanie Forum Rad Nadzorczych - 5 listopada 2009

Temat przewodni: odpowiedzialność członków rad nadzorczych w świetle nowych uwarunkowań prawnych, regulacje dotyczących komitetów audytu oraz nowe wyzwania stojące przed członkami rad

 • II spotkanie Forum Rad Nadzorczych - 20 stycznia 2010

Temat przewodni: praktyczne rozwiązania dotyczące w szczególności monitorowania i oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzaniu ryzykiem

 • III spotkanie Forum Rad Nadzorczych - 20 maja 2010

Temat przewodni: odpowiedzialność podatkowa oraz możliwości ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej członków rad nadzorczych oraz zarządu

 • IV spotkanie Forum Rad Nadzorczych – 23 września 2010

Temat przewodni: wynagradzanie członków zarządu i rad nadzorczych

 •  V spotkanie Forum Rad Nadzorczych – 3 marca 2011 

Temat przewodni: wynagradzanie członków zarządu i rad nadzorczych, rekrutacja członków zarządu

 • VI spotkanie Forum Rad Nadzorczych – 14 czerwca 2011

Temat przewodni: kluczowe czynniki warunkujące skuteczność działania rad nadzorczych. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie w kontekście roli rady nadzorczej.

 • VII spotkanie Forum Rad Nadzorczych – 22 września 2011

Temat przewodni: praktyczne aspekty odpowiedzialności karnej członków zarządu na podstawie toczących się postępowań sądowych. Ryzyko odpowiedzialności karnej członków rad nadzorczych z tytułu pełnienia tej funkcji.

 • VIII spotkanie Forum Rad Nadzorczych – 6 grudnia 2011

Temat przewodni: założenia wprowadzabnia monistycznego organu w spółkach oraz efektywność jego funkcjonowania

 • IX spotkanie Forum Rad Nadzorczych - 26 kwietnia 2012  

Temat przewodni: system zarządzania ryzkiem w przedsiębiorstwie 

 • X spotkanie Forum Rad Nadzorczych - 2 października 2012 

Temat przewodni: zarządzanie ryzykiem w spółkach oraz sposoby jego ograniczania

 • XI spotkanie Forum Rad Nadzorczych -  16 października 2013

Temat przewodni:  PRZYWÓDZTWO, ZARZĄDZANIE RELACJAMI, KOMUNIKACJA -  inspiracje psychologii biznesu

 • XII spotkanie Forum Rad Nadzorczych - 3 grudnia 2013

Temat przewodni: kontynuacja cyklu pt. "Przywództwo, zarządzanie relacjami, komunikacja"

 • XIII spotkanie Forum Rad Nadzorczych - Dobra rada 2014 - 18 marca 2014

Temat przewodni: Wyzwania stojące przed radami nadzorczymi w spółkach publicznych

 • XIV spotkanie Forum Rad Nadzorczych - 12 czerwca 2014

Temat przewodni: Budowanie zaufania opartego na cyberbezpieczeństwie. Rola Rady Nadzorczej w monitorowaniu cyberbezpieczeństwa, jako jednego z głównych ryzyk w firmie".

 • XV spotkanie Forum Rad Nadzorczych - 24 września 2014

Temat przewodni: Wynagradzanie najwyższej kadry kierowniczej – aspekty motywacyjne i podatkowe

 • XVI spotkanie Forum Rad Nadzorczych - 9 grudnia 2014

Temat przewodni:  Jak komunikować się z rynkiem - wiarygodność informacji finansowych i niefinansowych. Nowe obowiązki dla spółek i Komitetów Audytu