Rosną wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek giełdowych w Polsce

W tym roku analizą zostały objęte 603 osoby, które zasiadają w tej samej radzie nadzorczej co najmniej rok.

Jak wynika z opracowania, w 2017 r. mediana zarobków członków rad nadzorczych w Polsce wyniosła 81 tys. rocznie i wzrosła o 23%, w stosunku do roku ubiegłego.

„Wynagrodzenia członków rad nadzorczych stopniowo rosną. Nadal ich poziom determinuje przede wszystkim wielkość spółki: kapitalizacja, przynależność do indeksu. Członek rady nadzorczej spółki WIG20 może liczyć na dwukrotnie wyższe wynagrodzenie niż spółki mWIG80. Mnie osobiście cieszy coraz większa zależność pomiędzy wynagrodzeniem, a zaangażowaniem członków rad w prace komitetów lub wielu rad nadzorczych, co wspiera profesjonalizację nadzoru. Wydaje się, że członkowie rad nadal odczuwają brak adekwatności wynagrodzeń do poziomu ich zaangażowania i ponoszonej odpowiedzialności. Pytanie, które zadajemy od lat, pozostaje zatem aktualne – jak obecne uposażenia wpływają na jakość pracy i profesjonalizm rad nadzorczych? ” mówi Krzysztof Szułdrzyński, partner zarządzający działem audytu i usług doradczych PwC.

Analiza PwC potwierdza dodatkowo, że wysokość uposażenia jest silnie skorelowana z zaangażowaniem w prace w komitetach lub więcej niż jednej radzie nadzorczej.

Mediana wynagrodzeń członków rad zasiadających w 2 komitetach (14% spośród badanych) jest prawie dwukrotnie większa (88%) w porównaniu z osobami, które nie pracują w żadnym komitecie. Efekt ten nie działa jednak liniowo - zasiadanie w 3 komitetach wiąże się z przyrostem wynagrodzenia o kolejne 37%, a w 4 komitetach o kolejne 4%. Grafika 2 równolegle do tekstu

„Wzrost mediany wynagrodzeń członków rad nadzorczych jest zdecydowanie pozytywną zmianą. Jest to związane między innymi z większą odpowiedzialnością członków rad. W kontekście coraz wyraźniej widocznego trendu profesjonalizacji rad i oczekiwań wzmacniania ich kompetencji, naturalną konsekwencją powinien być dalszy wzrost wynagrodzeń w kolejnych latach.” - mówi Anna Szczeblewska, partner w PwC, lider zespołu People & Change

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Janković-Żelazna

Agnieszka Janković-Żelazna

Menedżer Programu Forum Rad Nadzorczych, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 385

Obserwuj nas