Jak wynagradzać komitety audytu? | FRN

Komitety audytu w nowej „normalności"

Zgodnie z ustawą o ofercie wprowadzenie zmiennych składników wynagrodzeń wymaga określenia kryteriów finansowych i niefinansowych oraz metod ich pomiaru.

Wzmacnianie przez komitety audytu swojej funkcji kontrolnej jest kluczowe dla zapewnienia rzetelnych sprawozdań finansowych i wczesnego przeciwdziałania zagrożeniom. Jest to ważne szczególnie teraz, gdy osądy i szacunki oparte są na trudno przewidywalnej przyszłości i mogą okazać się niewłaściwe, co wcale nie musi oznaczać, że nie były uzasadnione w momencie ich wydawania.

  • W jaki sposób komitet audytu może pomóc radzie nadzorczej wcześniej dostrzegać zagrożenia?
  • Jakie atrybuty są kluczowe, aby komitet skutecznie spełniał swoją rolę?
  • Czy wprowadzenie „dodatkowego" wynagrodzenia dla członków komitetu audytu, odzwierciedlającego zakres dodatkowo realizowanych zadań, wymaga wprowadzania kryteriów i określania metod ich pomiaru? 

Całość publikacji w artykule Jak wynagradzać komitety audytu, Parkiet, 10.07.2020.

 

Ilona Pieczyńska-Czerny

    Autor: Ilona Pieczyńska-Czerny

Skontaktuj się z nami

Ilona Pieczyńska-Czerny

Dyrektor, Warszawa, PwC Polska

+48 519 507 564

Email

Obserwuj nas