Subskrypcja Forum Rad Nadzorczych

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Formularz rejestracyjny

Forum Rad Nadzorczych


Zapraszamy Państwa do subskrypcji informacji o spotkaniach i inicjatywach podejmowanych w ramach Forum Rad Nadzorczych.

Organizatorami są PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.,
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
Uprzejmie prosimy o podanie poniższych danych.
* Adres e-mail
* Imię
* Nazwisko
* Organizacja
* Stanowisko
* Telefon kontaktowy
* Województwo

Pola oznaczone * są obowiązkowe


PwC rezerwuje sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń w szczególności do odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora. W przypadku nie przyjęcia zgłoszenia, Państwa dane zostaną niezwłocznie usunięte i nie będą przetwarzane przez organizatora.

 *
 *

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r poz. 922) PwC Polska Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz w imieniu podmiotów PwC, [lista spółek] informuje że podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne oraz, że:
  1. w przypadku udostępnienia danych przez PwC Polska Sp. z o.o. wyżej wymienionej Spółce z sieci PricewaterhouseCoopers, Spółka ta stanie się administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  2. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszej zgody,
  3. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, a także prawo ich poprawiania,
  4. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację,
  5. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych,
  6. dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres privacypl@pl.pwc.com., telefonicznie pod nr (0048) (22) 746 4000 lub pisemnej, w tym jeżeli forma pisemna jest wymagana przepisami prawa, na adres PwC Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa.

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Janković-Żelazna
Menedżer Programu Forum Rad Nadzorczych
Tel.: +48 519 504 385
Email

Obserwuj nas