Spotkanie Świąteczne dla Przewodniczących Rad Nadzorczych oraz Komitetów Audytu

Serdecznie zapraszamy Przewodniczących Rad Nadzorczych oraz Komitetów Audytu spółek WIG20, mWIG40 i sWIG80 na spotkanie świąteczne.

Spotkanie odbędzie się 28 listopada 2018 r. o godz. 15:00 w Hotelu Bristol w Salonie Chopina.

Podczas wydarzenia członkowie rad nadzorczych wymienią się poglądami w debacie eksperckiej:

Dobre praktyki czy twarde prawo? Czy rada nadzorcza posiada wystarczające narzędzia i uprawnienia do wykonywania swoich zadań?


Na spotkaniu dowiedzą się Państwo również:

  • Jak kształtowały się wynagrodzenia zarządów i rad nadzorczych największych spółek giełdowych w 2017 roku
  • Co leży u podstaw właściwie funkcjonującego ładu korporacyjnego w spółkach giełdowych
  • Jak chronić spółkę i inwestorów przed nieuczciwością i nadużyciami - jakie zmiany wprowadza ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

 

Zobacz agendę spotkania

 

Forum Rad Nadzorczych logo

Organizatorzy wydarzenia

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Janković-Żelazna

Agnieszka Janković-Żelazna

Starszy menedżer ds. marketingu, komunikacji i rozwoju biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 385

Karolina Rojek

Karolina Rojek

Specjalista ds. Marketingu Komunikacji i Rozwoju Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 399

Obserwuj nas