Spotkanie Świąteczne dla Przewodniczących Rad Nadzorczych oraz Komitetów Audytu

Serdecznie zapraszamy Przewodniczących Rad Nadzorczych oraz Komitetów Audytu spółek WIG20, mWIG40 i sWIG80 na spotkanie świąteczne.

Spotkanie odbędzie się 28 listopada 2018 r. o godz. 15:00 w Hotelu Bristol w Salonie Chopina.

Podczas wydarzenia członkowie rad nadzorczych wymienią się poglądami w debacie eksperckiej:

Dobre praktyki czy twarde prawo? Czy rada nadzorcza posiada wystarczające narzędzia i uprawnienia do wykonywania swoich zadań?


Na spotkaniu dowiedzą się Państwo również:

  • Jak kształtowały się wynagrodzenia zarządów i rad nadzorczych największych spółek giełdowych w 2017 roku
  • Co leży u podstaw właściwie funkcjonującego ładu korporacyjnego w spółkach giełdowych
  • Jak chronić spółkę i inwestorów przed nieuczciwością i nadużyciami - jakie zmiany wprowadza ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Adres e-mail *

Imię *

Nazwisko *

Organizacja *

Stanowisko *

Województwo *


Zanim zaprosimy Ciebie na nasze Wydarzenie, prosimy o udzielenie zgody:

Masz prawo do wycofania zgody w każdej chwili. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania subskrypcji. Prosimy o zapoznanie się z naszą klauzulą informacyjną, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).


Forum Rad Nadzorczych logo

Organizatorzy wydarzenia

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Janković-Żelazna
Menedżer ds. Marketingu Komunikacji i Rozwoju Biznesu
Tel.: +48 519 504 385
Email

Karolina Rojek
Specjalista ds. Marketingu Komunikacji i Rozwoju Biznesu
Tel.: +48 519 507 399
Email

Obserwuj nas