XXIX Forum Rad Nadzorczych

28 listopada 2019 r., g. 15:00
Warszawa, Amber Room, Pałac Sobańskich

Serdecznie zapraszamy Rady Nadzorcze Spółek WIG20, mWIG40 i sWIG80 na kolejne spotkanie w ramach Forum Rad Nadzorczych. 

Podczas spotkania skupimy się na tematach związanych z nowoczesnym compliance oraz przedstawimy analizę wynagrodzeń zarządów największych spółek za 2018 r.

W czasie trwania spotkania do Państwa dyspozycji będzie również dostepne stoisko technologiczne oferujące możliwość przetestowania narzędzi wspierających nowoczesny compliance.

Agenda spotkania:
14:45 - 15:00 Rejestracja uczestników
15:00 - 15:10

Oficjalne otwarcie spotkania

Prowadzący: Piotr Borowski, Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie; Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych; Krzysztof Szułdrzyński, Partner w PwC

15:10 - 16:00

Nowoczesny model compliance
Jak go zbudować, jak powinien działać i jak może wspierać radę nadzorczą? Jakie regulacje będą miały największy wpływ na działanie spółek giełdowych w nowym roku? Obecne trendy na rynku w Polsce.

Wstęp do prezentacji: interaktywna gra compliance
Prowadzący: Piotr Rówiński, Lech Dąbrowski

16:00 - 16:45

Whistleblowing w praktyce
Testowanie procesu zgłaszania i weryfikacji nadużyć

Interaktywny warsztat – studium przypadku
Prowadzący: Marcin Klimczak, Angelika Ciastek-Zyska, Paweł Dudojc

16:45 - 17:00 Przerwa
17:00 - 18:00

Jak zapobiegać nadużyciom w spółkach? Inspiracje z dojrzałych rynków i rodzimych spółek w zakresie relacji compliance a rada nadzorcza.
Perspektywa niezależnych członków rady nadzorczej oraz praktyków compliance.

Moderacja: Krzysztof Szułdrzyński
Uczestnicy dyskusji panelowej:

  • Katarzyna Kochańska – Country Compliance Officer GlaxoSmithKline
  • Piotr Nowjalis – Członek Rady Nadzorczej CCC, Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.
  • Marcin Szczepański – Dyrektor ds. Compliance Siemens Polska
  • Karolina Werner – Dyrektor Biura Prawnego, Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zgodności Energa
18:00 - 18:30

Wynagrodzenia zarządów spółek z głównych indeksów GPW

Przegląd i omówienie nowej regulacji z zakresu polityki wynagrodzeń

Prowadzący: Agnieszka Batkiewicz, Tomek Rey

18:30 Wieczorny koktajl

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Janković-Żelazna

Menedżer ds. Marketingu Komunikacji i Rozwoju Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 385

Karolina Rojek

Specjalista ds. Marketingu Komunikacji i Rozwoju Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 399

Obserwuj nas