Czego potrzebuje rynek 15 lat po wprowadzeniu pierwszych zasad Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW?

16 marca 2017 r. na GPW w Warszawie odbyła się VII Doroczna Konferencja Forum Rad Nadzorczych.

Tegoroczna tematyka stosowania zasad Dobrych Praktyk 2016, ich ważności dla rynku kapitałowego, dla inwestorów i samych spółek, zdominowała dyskusję w pierwszej części konferencji. Przedstawiliśmy wyniki pierwszej i jedynej w Polsce analizy deklarowanego poziomu zgodności polskich spółek notowanych z przyjętymi rok temu nowymi zasadami ładu korporacyjnego. Wyniki analizy są dostępne w raporcie Rady Nadzorcze 2017. Trendy i kierunki zmian. Biorący udział w dyskusji przyznali, że taka analiza jest rynkowi niezwykle potrzeba i warto ją powtarzać w przyszłości, aby móc obserwować rozwój corporate governance w spółkach notowanych na warszawskim parkiecie. Okazuje się, że jak dotąd jedynie 4% spółek notowanych deklaruje, że spełnia Dobre Praktyki 2016 w 100%. Jak jest w rzeczywistości? Czy deklaracje zawsze oznaczają całkowitą zgodność w praktyce? Jaką rolę mają do odegrania inwestorzy, regulatorzy, giełda? To pytania, które pozostają otwarte.

Drugą część spotkania rozpoczęła dyskusja dotycząca roli, jaką rada nadzorcza powinna spełniać, aby wspierać stosowanie dobrych praktyk w spółkach. Okazuje się, ze rada nadzorcza ma wielką moc sprawczą w kontekście motywowania spółek do przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, a same dobre praktyki są jednym z bardziej skutecznych narzędzi do sprawowania nadzoru. Sporą część dyskusji paneliści poświęcili również kwestii niezależności i wartości, jaką niezależni członkowie wnoszą do rad nadzorczych. Na koniec goście konferencji dowiedzieli się, jak dobrać optymalny skład rady, jakimi kryteriami się kierować, jakie są zadania komitetu wynagrodzeń i nominacji. 

Po zakończonej części merytorycznej zgromadzeni goście kontynuowali rozmowy podczas koktajlu.

 


 

Zobacz raport o stanie ładu korporacyjnego w Polsce:

Rady nadzorcze 2017. Trendy i kierunki zmian

 

Zobacz relacje z poprzednich edycji:

Playback of this video is not currently available

Playback of this video is not currently available


 

Agenda tegorocznego wydarzenia (View in English)

13:30 Rejestracja uczestników i powitalna kawa
14:00 Oficjalne otwarcie dorocznej konferencji Forum Rad Nadzorczych

Prezes Giełdy Papierów Wartościowych
Mirosław Kachniewski
, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
Krzysztof Szułdrzyński, Partner PwC
14:10 Wystąpienie inauguracyjne: Podsekretarz Stanu Paweł Gruza, Ministerstwo Finansów
14:20 Sesja I. Dobre Praktyki 2016 czyli 6 przykazań rynku kapitałowego.

Jak wygląda ranking spółek deklarujących najniższy i najwyższy poziom niezgodności? Jakie zasady sprawiają spółkom największe problemy? Polski ład korporacyjny na tle rynków dojrzałych.

Wyniki pierwszej w Polsce analizy raportowania spółek w zakresie nowych zasad ładu korporacyjnego.  
Paweł Dziekoński, V-ce Prezes GPW, Krzysztof Szułdrzyński, Partner PwC
14:50 Dyskusja panelowa: Bezpieczeństwo czy kot w worku? W co inwestujemy na polskiej giełdzie?

Czego potrzebuje rynek 15 lat po wprowadzeniu pierwszych zasad  dobrych praktyk na GPW? Komu są potrzebne?

Moderator: Marek Tejchman, zastępca Redaktora Naczelnego Dziennika Gazety Prawnej

W dyskusji udział wezmą członkowie rad nadzorczych i zarządów spółek giełdowych, m.in Mirosław Kachniewski - Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Piotr Noceń - Partner Zarządzający Resource Partners, Marcin Żółtek – Prezes Zarządu PTE PZU, Peter Bodis – Wiceprezes Zarządu Pioneer Pekao TFI, Iza Walczewska-Schneyder – Członek Zarządzu Benefit System, Ilona Pieczyńska-Czerny – Dyrektor Departamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej, UKNF
16:00 Przerwa kawowa
16:20 Sesja II. Rada nadzorcza strażnikiem ładu korporacyjnego.

Jaką rolę pełni rada w monitorowaniu spełniania dobrych praktyk przez spółki? Czy niezależność i funkcjonowanie komitetów to nadal największe wyzwania dla rad nadzorczych?

Agnieszka Gontarek
, Prezes Zarządu BondSpot SA
16:40 Dyskusja panelowa: Dobre praktyki wyzwaniem dla rad nadzorczych w 2017 roku?

Czy corporate governance coś zmienia? Jakie są doświadczenia praktyków?

Moderator: Monika Nachyła, członek rady nadzorczej BGŻ BNP Paribas

W dyskusji udział wezmą m.in. Robert Koński – Niezależny Członek Rady Nadzorczej Kruk SA, Tomasz Modzelewski, Prezes Zarządu Paged SA, Monika Morali-Majkut, – Członek Rady Nadzorczej MCI Management, Tod Kersten – Członek Rady Nadzorczej Pfleiderer Group, Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu BondSpot SA
17:30 Gość specjalny: Fredy Hausammann, CEO Amrop Executive Search Szwajcaria

Jak skomponować idealną radę nadzorczą? Jakie kompetencje cenione są na rynkach rozwiniętych? Czy doświadczenia niemieckie, brytyjskie mogą być inspiracją dla polskich akcjonariuszy?
18:00 Wieczorny koktajl, rozmowy kuluarowe przy dźwiękach smooth jazz

Organizatorzy:

pwc logo
seg logo
gpw logo

Partnerzy i patroni:
Patroni medialni:Skontaktuj się z nami

Agnieszka Janković-Żelazna

Agnieszka Janković-Żelazna

Starszy menedżer ds. marketingu, komunikacji i rozwoju biznesu

Tel.: +48 519 504 385

Karolina Rojek

Karolina Rojek

Specjalista ds. Marketingu Komunikacji i Rozwoju Biznesu

Tel.: +48 519 507 399

Obserwuj nas