Nieoczywiste obowiązki Rad Nadzorczych

18 września 2019 roku, 
Sala Notowań warszawskiej GPW (ul. Książęca 4, II piętro).

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz PwC mają przyjemność zaprosić na kolejne spotkanie z cyklu Forum Rad Nadzorczych "Nieoczywiste obowiązki Rad Nadzorczych", które odbędzie się 18 września 2019 roku w Sali Notowań warszawskiej GPW (ul. Książęca 4, II piętro). Partnerem Technologicznym wydarzenia jest Unicomp-WZA.

W pierwszej części konferencji wraz z zaproszonymi ekspertami, skoncentrujemy się na informacjach poufnych w raporcie rocznym. Na początku przybliżymy zagadnienia związane z finansową informacją poufną (empiryczna analiza reakcji kursu na publikowane raporty okresowe; ograniczanie wpływu raportów na kursy; ochrona finansowej informacji poufnej), następnie omówimy rolę RN w nadzorze nad zagadnieniami klimatycznymi (wymogi odnośnie Rad Nadzorczych w Wytycznych KE dot. raportowania kwestii klimatycznych; nadzór RN nad identyfikacją ryzyk fizycznych i związanych z przejściem; należyta staranność RN w obszarze polityki klimatycznej spółki). W dalszej kolejności przeanalizujemy przeterminowaną informację poufną (rodzaje; ryzyka; konsekwencje). Ostatnia debata w tym bloku dotyczyć będzie implikacji raportowania w formacie iXBRL (niezbędne działania przygotowawcze po stronie spółki; zadania RN w kontekście zmiany systemu raportowania; ESEF a moment identyfikacji finansowej informacji poufnej).

W drugim bloku, dotyczącym zadań Rad Nadzorczych i możliwości ich realizacji, przedstawimy nieoczywiste obowiązki Rady Nadzorczej (wynikające z regulacji, z DPSN, z obowiązku dołożenia należytej staranności; konsekwencje zaniedbań w tym zakresie; możliwe wyłączenia odpowiedzialności), działania Rady Nadzorczej w sytuacjach ekstremalnych (procedury dotyczące zdarzeń wyjątkowych; pożądana reakcja na niestandardowe wydarzenia, odpowiedzalność za działania i zaniechania w takich sytuacjach). Spotkanie zakończymy omówieniem kwestii wynagrodzeń Rad Nadzorczych (poziom wynagrodzeń RN głównych wg głównych indeksów w roku 2018; najważniejsze trendy zmian; czynniki wpływające na wysokość wynagrodzeń)

Eksperci PwC wystąpią w dwóch panelach:

1. Implikacje raportowania w formacie iXBRL - Katarzyna Podgórna
2. Wynagrodzenia Rad Nadzorczych - Krzysztof Szułdrzyński

Konferencja skierowana jest do Członków Zarządów i Rad Nadzorczych spółek giełdowych.
 

Zobacz agendę spotkania

Wydarzenie będzie transmitowane online (możliwy jest udział zdalny)
 

pwc

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Janković-Żelazna

Agnieszka Janković-Żelazna

Starszy menedżer ds. marketingu, komunikacji i rozwoju biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 385

Karolina Rojek

Karolina Rojek

Specjalista ds. Marketingu Komunikacji i Rozwoju Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 399

Obserwuj nas