Debata ,,Odbudowa zaufania na rynku kapitałowym - realne wdrożenie zasad ładu korporacyjnego w kontekście PPK i zmian na rynku OFE”

Poziom zaufania wobec rynku kapitałowego jest na bezprecedensowo niskim poziomie i jego odbudowa powinna być zadaniem o najwyższym priorytecie - to główny wniosek płynący ze spotkania, które odbyło się 11 czerwca na GPW.

W dyskusji udział wzięli:

 • Katarzyna Przewalska, Departament Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów,
 • Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju,
 • Jarosław Dominiak, Prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych,
 • Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Forum Rad Nadzorczych,
 • Rafał Mikusiński, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Piotr Nowjalis, Członek Rady Nadzorczej CCC S.A., Dino S.A., przedstawiciel Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych, 
 • Piotr Borowski, Członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • Krzysztof Szułdrzyński, Partner PwC, Forum Rad Nadzorczych.  
loading-player

Playback of this video is not currently available

Szansa na rozwój rynku – minimalizacja ryzyka

Zaufanie do rynku kapitałowego nie jest jednoznaczne z rynkiem bez ryzyka. Eksperci podkreślali, że jest to koncepcja nierealna: na giełdzie nie ma zysku wolnego od ryzyka. Należy jednak zaznaczyć, że dobrze prowadzona, sprawna i szanująca niezależnych członków Rada Nadzorcza może uchronić spółkę przed wieloma ryzykami. Uczestnicy zgodzili się, że punktem wyjścia zawsze jest uczciwość zarządu czy akcjonariuszy. Nawet najlepsze kontrole czy najsprawniejsza Rada Nadzorcza nie gwarantują całkowitego bezpieczeństwa, jeśli władze spółki lub akcjonariusze grają nie fair.

Od pewnego czasu staramy się stworzyć rynek bez ryzyka, tyle że taki rynek już istnieje, to jest bank. Natomiast jeżeli chcielibyśmy stworzyć giełdę wolną od ryzyka, to takie działanie byłoby z góry skazane na niepowodzenia, ponieważ istotą rynku kapitałowego jest w pewnym stopniu ryzyko. Brak ryzyka oznacza brak zysków. Gdy próbujemy stworzyć taki nierealny byt, wtedy narażamy się na śmieszność, ponieważ nie można stworzyć giełdy wolnej od ryzyka. Oczywiście są pewne rodzaje ryzyka, czy to biznesowe, czy związane z nieuczciwym postępowaniem, które staramy się minimalizować. Ale minimalizowanie wszystkich na starcie i długie analizowanie wniosków sprawia, że narażamy się na coraz to większą śmieszność – stwierdził Mirosław Kachniewski.

Nowe wyzwanie – mobilizacja oszczędności emerytalnych

Kolejny z tematów debaty dotyczył zmian w OFE oraz ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Nowe regulacje mają przysłużyć się zmobilizowaniu oszczędności emerytalnych Polaków, co z kolei może podnieść atrakcyjność rynku kapitałowego i stworzyć bardzo korzystne warunki dla inwestorów, dzięki wpływom z oszczędności emerytalnych. Z drugiej strony, ustawa o PPK jest dobrym startem do rozpoczęcia dyskusji o długoterminowym oszczędzaniu.

Jestem wielkim fanem nie tylko PPK, ponieważ popieram działania w kwestii długoterminowych oszczędności emerytalnych Polaków. Nasza świadomość i szeroko pojęta kultura finansowa nie są na wysokim poziomie i wszelkie tego typu działania, jak wprowadzenie PPK, są okazją do zmian – zauważył Jarosław Dominiak.

Piotr Nowjalis podkreślił także edukacyjną rolę PPK. –  Oceniam ten program pozytywnie ze względu na kwestię edukacji. Każdy kolejny rząd do tej pory zachęcał Polaków do konsumowania, by napędzać rynek i konsumpcję. Dobrze, że nareszcie pojawił się program, który będzie uczył Polaków oszczędzania.

O korzyściach płynących z PPK mówiła także Katarzyna Przewalska – Jest to pierwszy program, który może stanowić poważną reformę w kierunku oszczędzania z przeznaczeniem na lata po aktywności zawodowej. Projekt wymusza oszczędzanie ze swoich wynagrodzeń i to jest świetny element edukacyjny.

 

Co robić, żeby było lepiej?

 • Należy wzmocnić presję rynku - zwiększyć aktywność inwestorów i mediów - obszarze stosowania dobrych praktyk i ładu korporacyjnego w spółkach giełdowych,
 • Konieczne jest bezwzględne wyciąganie konsekwencji wobec nieuczciwych uczestników rynku,
 • Należy zadbać o egzekwowanie istniejących przepisów jednocześnie unikając przeregulowania rynku,
 • Wzmocnić współpracę pomiędzy stowarzyszeniami branżowymi a organami nadzoru,
 • Dążyć do profesjonalizacji i wzrostu znaczenia zawodu niezależnego członka Rady Nadzorczej,
 • Podnieść poziom edukacji ekonomicznej społeczeństwa, co długoterminowo stanowi ważny element w procesie odzyskiwania zaufania.

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Janković-Żelazna

Agnieszka Janković-Żelazna

Starszy menedżer ds. marketingu, komunikacji i rozwoju biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 385

Karolina Rojek

Karolina Rojek

Specjalista ds. Marketingu Komunikacji i Rozwoju Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 399

Obserwuj nas