Wydarzenia

Harmonogram Forum Rad Nadzorczych 2017:

Warsztaty dla Przewodniczących Rad Nadzorczych spółek z indeksów WIG20 i mWIG40

Kwiecień 2017

Spotkanie odbędzie się 20 czerwca 2017 r. w Warszawie. Szczegółowe informacje co do miejsca podamy już wkrótce.

XXII Świąteczne Forum Rad Nadzorczych

Grudzień 2016

6 grudnia zapraszamy na świąteczne spotkanie w Restauracji Amber Room.

Relacja z Warsztatów dla Komitetów Audytu

Październik 2016

20 października odbyły się warsztaty skierowane do członków komitetów audytu – Jak skutecznie realizować zadania komitetu audytu w nowej rzeczywistości regulacyjnej?

„Nowe obowiązki rad nadzorczych” – konferencja z cyklu Forum Rad Nadzorczych

Wrzesień 2016

21 września, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Forum Rad Nadzorczych pt. "Nowe obowiązki rad nadzorczych."

Jak przygotować się na zmiany regulacyjne? Zapraszamy na XX spotkanie Forum Rad Nadzorczych

Czerwiec 2016

Już 7 czerwca członkowie rad nadzorczych dowiedzą się: jak zarządzać ryzykiem osobistym związanym z nowymi regulacjami? Jak w praktyce członkowie rad nadzorczych powinni się przygotować na nadchodzące zmiany? Na jakie systemy i procesy w spółkach powinni zwrócić szczególną uwagę, by dopełnić warunku należytej staranności w pełnionej funkcji przewodniczącego, członka rady nadzorczej, czy członka komitetu audytu?

Relacja z XX Forum Rad Nadzorczych

Czerwiec 2016

7 czerwca na Giełdę Papierów Wartościowych licznie przybyli przedstawiciele rad nadzorczych największych spółek giełdowych w Polsce, a także przedstawiciele organów nadzoru, aby dowiedzieć się, jak w praktyce przygotować się na nadchodzące zmiany w przepisach

Harmonogram Forum Rad Nadzorczych 2016:

Osoby zasiadające w radach nadzorczych powinny mieć bieżący dostęp do szerokiego spektrum informacji i aktualnych zagadnień, które niezbędne są w wykonywaniu sprawowanych funkcji. Z tego powodu, w ramach naszej inicjatywy przeprowadziliśmy szereg spotkań, które były organizowane wokół aktualnych tematów, interesujących dla członków rad nadzorczych. Poza dostarczeniem wiedzy merytorycznej, spotkania były również okazją do bezpośredniej rozmowy i wymiany wzajemnych doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami minionych spotkań oraz do uczestnictwa w kolejnych.

 • I spotkanie Forum Rad Nadzorczych - 5 listopada 2009

Temat przewodni: odpowiedzialność członków rad nadzorczych w świetle nowych uwarunkowań prawnych, regulacje dotyczących komitetów audytu oraz nowe wyzwania stojące przed członkami rad

 • II spotkanie Forum Rad Nadzorczych - 20 stycznia 2010

Temat przewodni: praktyczne rozwiązania dotyczące w szczególności monitorowania i oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzaniu ryzykiem

 • III spotkanie Forum Rad Nadzorczych - 20 maja 2010

Temat przewodni: odpowiedzialność podatkowa oraz możliwości ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej członków rad nadzorczych oraz zarządu

 • IV spotkanie Forum Rad Nadzorczych – 23 września 2010

Temat przewodni: wynagradzanie członków zarządu i rad nadzorczych

 •  V spotkanie Forum Rad Nadzorczych – 3 marca 2011 

Temat przewodni: wynagradzanie członków zarządu i rad nadzorczych, rekrutacja członków zarządu

 • VI spotkanie Forum Rad Nadzorczych – 14 czerwca 2011

Temat przewodni: kluczowe czynniki warunkujące skuteczność działania rad nadzorczych. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie w kontekście roli rady nadzorczej.

 • VII spotkanie Forum Rad Nadzorczych – 22 września 2011

Temat przewodni: praktyczne aspekty odpowiedzialności karnej członków zarządu na podstawie toczących się postępowań sądowych. Ryzyko odpowiedzialności karnej członków rad nadzorczych z tytułu pełnienia tej funkcji.

 • VIII spotkanie Forum Rad Nadzorczych – 6 grudnia 2011

Temat przewodni: założenia wprowadzabnia monistycznego organu w spółkach oraz efektywność jego funkcjonowania

 • IX spotkanie Forum Rad Nadzorczych - 26 kwietnia 2012  

Temat przewodni: system zarządzania ryzkiem w przedsiębiorstwie 

 • X spotkanie Forum Rad Nadzorczych - 2 października 2012 

Temat przewodni: zarządzanie ryzykiem w spółkach oraz sposoby jego ograniczania

 • XI spotkanie Forum Rad Nadzorczych -  16 października 2013

Temat przewodni:  PRZYWÓDZTWO, ZARZĄDZANIE RELACJAMI, KOMUNIKACJA -  inspiracje psychologii biznesu

 • XII spotkanie Forum Rad Nadzorczych - 3 grudnia 2013

Temat przewodni: kontynuacja cyklu pt. "Przywództwo, zarządzanie relacjami, komunikacja"

 • XIII spotkanie Forum Rad Nadzorczych - Dobra rada 2014 - 18 marca 2014

Temat przewodni: Wyzwania stojące przed radami nadzorczymi w spółkach publicznych

 • XIV spotkanie Forum Rad Nadzorczych - 12 czerwca 2014

Temat przewodni: Budowanie zaufania opartego na cyberbezpieczeństwie. Rola Rady Nadzorczej w monitorowaniu cyberbezpieczeństwa, jako jednego z głównych ryzyk w firmie".

 • XV spotkanie Forum Rad Nadzorczych - 24 września 2014

Temat przewodni: Wynagradzanie najwyższej kadry kierowniczej – aspekty motywacyjne i podatkowe

 • XVI spotkanie Forum Rad Nadzorczych - 9 grudnia 2014

Temat przewodni:  Jak komunikować się z rynkiem - wiarygodność informacji finansowych i niefinansowych. Nowe obowiązki dla spółek i Komitetów Audytu