FORUM RAD NADZORCZYCH

Wspólna inicjatywa Giełdy Papierów Wartościowych, PwC i Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.
Platforma komunikacji między członkami rad nadzorczych, członkami zarządów oraz regulatorami.

Celem Forum jest kompleksowe wspieranie członków rad nadzorczych w pełnieniu ich strategicznej roli w spółce.

W ramach inicjatywy odbywają się spotkania warsztatowe oraz konferencje. Forum to także centrum badań i analiz poświęconych kluczowym wyzwaniom rynkowym oraz profesjonalizacji członków rad nadzorczych. Pod egidą Forum działa ponadto niezależna Rada Ekspertów, której misją jest wspieranie rozwoju członków rad nadzorczych w oparciu o efektywny dialog z zarządami, właścicielami i rynkiem.

Miej wpływ na rozwój profesjonalnych i skutecznych rad nadzorczych!

 

Zapisz się na newsletter


 


Inicjatorzy Forum Rad Nadzorczych
Aktualności, wydarzenia i publikacje FRN

Sortuj Wg:

Dołącz do grupy Forum Rad Nadzorczych w portalu LinkedIn

"Forum Rad Nadzorczych zajmuje się szerzeniem idei ładu korporacyjnego w Polsce. Rozwój ten wymaga zaangażowania wszystkich uczestników rynku: inwestorów, członków rad nadzorczych i zarządów spółek oraz regulatorów. Grupą, która szczególnie jest i powinna być zaangażowana w tworzenie i przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego są Państwo - członkowie rad nadzorczych.

Aby umożliwić otwartą, szczerą dyskusję o najważniejszych wyzwaniach i zmianach, uruchomiliśmy nową platformę komunikacji dedykowaną wyłącznie Państwu i osobom, które zdecydujecie się zaprosić. Grupę, w której przez cały rok może trwać wymiana myśli, doświadczeń i opinii, a część najważniejszych wątków i zagadnień może potem materializować się w postaci debat i warsztatów organizowanych w ramach Forum Rad Nadzorczych."

"Zapraszam serdecznie do dyskusji i aktywnego działania!"

Krzysztof Szułdrzyński
Partner zarządzający działem audytu i usług doradczych PwC w Polsce i krajach bałtyckich. 

Dołącz do grupy

Członkowie honorowi

Wiceprezes, Partner PwC w Polsce

Partner zarządzający w dziale audytu i usług doradczych PwC

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Prezes Rady Giełdy

< Back

< Back
[+] Read More

 

 

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Janković-Żelazna
Menedżer Programu Forum Rad Nadzorczych
Tel.: +48 519 504 385
Email

Obserwuj nas