Forum Rad Nadzorczych


 

Celem Forum jest kompleksowe wspieranie członków rad nadzorczych w pełnieniu ich strategicznej roli w spółce.

Wspólna inicjatywa GPW, SEG i PwC - to platforma komunikacji między członkami rad nadzorczych, członkami zarządów oraz regulatorami.

W ramach inicjatywy odbywają się kwartalne spotkania warsztatowe oraz konferencje. Forum to także centrum badań i analiz poświęconych kluczowym wyzwaniom rynkowym oraz profesjonalizacji członków rad nadzorczych.

Rada Ekspertów FRN to grupa kilku doświadczonych członków rad nadzorczych, praktyków biznesowych oraz doradców. Misją Rady jest wsparcie członków rad nadzorczych w budowie ich rozwoju w oparciu o efektywny dialog z zarządami, właścicielami i rynkiem. Rada działa pod egidą Forum Rad Nadzorczych jako niezależna grupa ekspertów.

Miej wpływ na rozwój profesjonalnych i skutecznych rad nadzorczych!

 Aktualności

Nowa ustawa dla biegłych - konsekwencje dla członków rad nadzorczych

20 września 2017 r. zapraszamy na kolejne spotkanie, podczas którego wspólnie z zaproszonymi ekspertami skoncentrujemy się na nowej ustawie dla biegłych oraz konsekwencjach dla członków rad nadzorczych

Webinarium: Jak skutecznie zorganizować compliance i audyt wewnętrzny w firmie

13 czerwca 2017 r., godz. 10:00 | Sposoby na praktyczne przygotowanie do wdrożenia i oceny systemów i funkcji wewnętrznych w spółce.

Warsztaty dla Przewodniczących Rad Nadzorczych spółek z indeksów WIG20 i mWIG40

Spotkanie odbędzie się 20 czerwca 2017 r. w Warszawie. Szczegółowe informacje co do miejsca podamy już wkrótce.

Rady nadzorcze 2017. Trendy i kierunki zmian.

Jak brzmi sześć przykazań polskiego rynku kapitałowego i na ile spółki notowane na warszawskim parkiecie się do nich stosują?

Zobacz poprzednie
Członkowie honorowiJacek Socha

Wiceprezes PwC


Krzysztof Szułdrzyński

Partner zarządzający w dziale audytu i usług doradczych PwC


Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych


Dołącz do grupy Forum Rad Nadzorczych na LinkedIn


 

"Forum Rad Nadzorczych zajmuje się szerzeniem idei ładu korporacyjnego w Polsce. Rozwój ten wymaga zaangażowania wszystkich uczestników rynku: inwestorów, członków rad nadzorczych i zarządów spółek oraz regulatorów. Grupą, która szczególnie jest i powinna być zaangażowana w tworzenie i przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego są Państwo - członkowie rad nadzorczych. Aby umożliwić otwartą, szczerą dyskusję o najważniejszych wyzwaniach i zmianach, uruchomiliśmy nową platformę komunikacji dedykowaną wyłącznie Państwu i osobom, które zdecydujecie się zaprosić. Grupę, w której przez cały rok może trwać wymiana myśli, doświadczeń i opinii, a część najważniejszych wątków i zagadnień może potem materializować się w postaci debat i warsztatów organizowanych w ramach Forum Rad Nadzorczych. Mamy nadzieję, że w wyniku dyskusji zrodzą się też projekty konkretnych rozwiązań lub wspólnie wypracowane stanowiska w istotnych sprawach, które potem zostaną przedstawione regulatorom i uczestnikom rynku.

Zapraszam serdecznie do dyskusji i aktywnego działania! "

Krzysztof Szułdrzyński
Partner zarządzający działem audytu i usług doradczych PwC w Polsce i krajach bałtyckich.

 

Li Dołącz do grupy Forum Rad Nadzoczych na Linkedin

Forum Rad Nadzorczych na Twitterze


Partnerzy:


Udostępnij: