Forum Rad Nadzorczych

Wspólna inicjatywa Giełdy Papierów Wartościowych, PwC i Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Platforma komunikacji między członkami rad nadzorczych, członkami zarządów oraz regulatorami.

O FRN

Celem Forum jest kompleksowe wspieranie członków rad nadzorczych w skutecznym pełnieniu ich roli w spółce.

Już od ponad 15 lat realizujemy nasz cel w oparciu o efektywny dialog między radami nadzorczymi, instytucjami rynku kapitałowego oraz zarządami spółek. W ramach Forum Rad Nadzorczych odbywają się spotkania warsztatowe oraz konferencje. Forum to także centrum badań i analiz poświęconych kluczowym wyzwaniom rynkowym oraz profesjonalizacji członków rad nadzorczych.

Playback of this video is not currently available

1:14

Newsletter FRN

Aktualności i publikacje Forum Rad Nadzorczych

Konferencja FRN

Dwa razy w roku spotykamy się na stacjonarnej konferencji, aby przedstawić wam najważniejszych informacje o regulacjach, zmianach rynkowych oraz wyzwaniach, dotyczących rad nadzorczych oraz komitetów audytu.

Podczas konferencji eksperci i praktycy z branży dzielą się wiedzą, doświadczeniem oraz perspektywami dotyczącymi kluczowych zagadnień związanych z nadzorem i zarządzaniem korporacyjnym.

Forum jest miejscem wymiany wiedzy, doświadczeń, najlepszych praktyk oraz przestrzenią do tworzenia i umacniania relacji wśród członków rad nadzorczych.  

Sprawdź najbliższe wydarzenie

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10

Eksperci Forum Rad Nadzorczych

Poznaj ekspertów Forum Rad Nadzorczych, którzy na co dzień współpracują ze spółkami i firmami w całym kraju.

Leadership FRN

Mariusz Dziurdzia
Lider FRN
Managing Partner, Clients & Markets Leader, PwC Polska

 

Regulacje i dobre praktyki

Ilona Pieczyńska-Czerny
Director, PwC Polska

 

Ład korporacyjny | Systemy i funkcje wewnętrzne | Compliance | ESG

Piotr Rówiński
Partner, Zarządzanie ryzykiem, PwC Polska

 

Katarzyna Marciszel
Manager, PwC Polska

 

Agnieszka Dujka
Director, PwC Polska

 

Agnieszka Janković-Żelazna
Senior Manager, PwC Polska

Regulacje i raportowanie finansowe | Komitety audytu

Tomasz Konieczny
Partner, PwC Polska

 

Bartosz Margol
Partner, PwC Polska

Zagadnienia prawne

Cezary Żelaźnicki
Partner, PwC Polska

 

Beata Kiedrowicz
Partner, PwC Polska

Filip Brach
Counsel, Attorney-at-law, 
PwC Polska

 

Compliance | Forensic

Marcin Klimczak
Partner, PwC Polska

 

Angelika Ciastek-Zyska
Director, PwC Polska

 

Podatki I Wynagrodzenia

Małgorzata Fiedorczuk
Director, PwC Polska

Bartosz Siwiak
Manager, PwC Polska

Audyt | Komunikacja z biegłym rewidentem

Mateusz Płonka
Partner, PwC Polska

 

Społeczność Forum Rad Nadzorczych

Forum Rad Nadzorczych zajmuje się szerzeniem idei ładu korporacyjnego w Polsce. Rozwój ten wymaga zaangażowania wszystkich uczestników rynku: inwestorów, członków rad nadzorczych i zarządów spółek oraz regulatorów. Grupą, która szczególnie jest i powinna być zaangażowana w tworzenie i przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego są Państwo - członkowie rad nadzorczych.

Aby umożliwić otwartą, szczerą dyskusję o najważniejszych wyzwaniach i zmianach, uruchomiliśmy platformę komunikacji dedykowaną wyłącznie Państwu i osobom, które zdecydujecie się zaprosić. Grupę, w której przez cały rok może trwać wymiana myśli, doświadczeń i opinii, a część najważniejszych wątków i zagadnień może potem materializować się w postaci debat i warsztatów organizowanych w ramach Forum Rad Nadzorczych.

Zapraszam serdecznie do dyskusji i aktywnego działania!

Mariusz Dziurdzia
Partner zarządzający
Lider Clients & Markets, PwC Polska

Społeczność FRN

LinkedIn

Skontaktuj się z ekspertami FRN

Skontaktuj się z nami

Mariusz  Dziurdzia

Mariusz Dziurdzia

Partner zarządzający, Lider Clients & Markets, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 117

Agnieszka Janković-Żelazna

Agnieszka Janković-Żelazna

Senior Manager, ESG Team, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 385

Szymon Korpanty

Szymon Korpanty

Specjalista ds. Marketingu, Komunikacji i Rozwoju Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 317

Obserwuj nas