Aktualności Forum Rad Nadzorczych

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Sortuj Wg:

Rosną wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek giełdowych w Polsce

Mediana wynagrodzeń Członków Rad Nadzorczych wzrosła o 23%. Z 66 tys. zł w 2016 roku do 81 tys. zł w 2017 roku – wynika z „Analizy wynagrodzeń rad nadzorczych spółek giełdowych 2017”przygotowanej przez firmę doradczą PwC, zaprezentowanej podczas XXVI Forum Rad Nadzorczych 19 września br.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Rady nadzorcze 2016. Trendy i kierunki zmian

Firma może osiągnąć więcej z dobrą radą nadzorczą. Właściciele, Zarządy i Rady Nadzorcze stawiają w nadzorze na lojalność, doświadczenie w budowaniu strategii biznesowej i holistyczne spojrzenie. Zarządy widzą duży potencjał rozwoju kompetencji rad nadzorczych, z którymi współpracują.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Janković-Żelazna
Menedżer Programu Forum Rad Nadzorczych
Tel.: +48 519 504 385
Email

Obserwuj nas