Dobre praktyki

Forum Rad Nadzorczych jako pierwsze i jedyne w Polsce zajęło się analizą rynku kapitałowego pod względem zgodności polskich emitentów giełdowych z zasadami Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016.

Jeżeli chcemy, aby nasz rynek cieszył się zaufaniem inwestorów, powinniśmy dbać o stałą poprawę bezpieczeństwa inwestowania i stabilności rynku poprzez upowszechnianie stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Na dojrzałych rynkach europejskich najpowszechniejszy jest model comply or explain (stosuj się do zasad lub wytłumacz dlaczego tego nie czynisz), który został wprowadzony również w naszym kraju. W Polsce spółki mogą nie stosować zasad Dobrych Praktyk, są jednak wówczas zobowiązane do poinformowania o tym innych uczestników rynku. W raporcie powinny przedstawić przyczyny, a także plan zawierający proponowane działania eliminujące skutki niestosowania zasad. Warto podkreślić, że niestosowanie zasad nie jest w naszym kraju zagrożone sankcjami.

Znacząca różnica

W znacznie mniej restrykcyjnym modelu europejskim podstawowe znaczenie ma monitorowanie i publikowanie wyników raportowania pod kątem spełniania przez spółki wymogów zawartych w Dobrych Praktykach. W ostatnim brytyjskim raporcie 61% spółek zadeklarowało zgodność ze wszystkimi zasadami, w Polsce jedynie 5% firm mogło pochwalić się takim wynikiem.

W Wielkiej Brytanii cyklicznie przeprowadza się wyrywkową kontrolę poprawności raportowania, a także przegląd wyjaśnień niestosowania wspomnianych zasad. Równolegle jest także realizowany program edukacyjny popularyzujący kodeks dobrych praktyk.

Oczywiście same zasady podlegają okresowej rewizji w oparciu o wymogi rynku, poprzez konsultacje z jego uczestnikami. Wynika to z przekonania, że w systemie comply or explain, to rynek musi wymóc na spółkach stosowanie zasad ładu korporacyjnego.

Co dalej?

Obecny kodeks dobrych praktyk zawiera zasady spójne z tymi, które obowiązują na rynkach dojrzałych. Największym problemem w Polsce jest jednak ich niestosowanie. W Stanach Zjednoczonych obowiązuje ustawa obligująca przedsiębiorstwa do przestrzegania zasad ładu korporacyjnego i przewidująca bardzo surowe sankcje za niestosowanie się do nich.

W Polsce kluczowym zagadnieniem jest popularyzacja nowych Dobrych Praktyk i zachęcanie do działania zgodnie z nimi, co docelowo przyniesie zwiększenie transparentności komunikacji, a przez to podniesie standard polskiego rynku i jego atrakcyjność. Poprawi to zaufanie inwestorów i ich skłonność do inwestowania, a w konsekwencji nastąpi wzmożony rozwój spółek i całej gospodarki.utrudnia rozwój rynków kapitałowych w Polsce".
 

Dowiedz się więcej

Poniżej znajdują się wyniki analiz dotyczących poziomu zgodności raportowanego przez spółki notowane na GPW za 2016 r. 

Wykresy opracowano na podstawie raportów spółek, które zaraportowały przy użyciu formularza w giełdowym systemie EBI oraz tych, które na swoich stronach internetowych zamieściły raport deklarujący 100% zgodności z dobrymi praktykami 2016.

frn forum rad nadzorczych
frn forum rad nadzorczych
frn forum rad nadzorczych
frn forum rad nadzorczych
frn forum rad nadzorczych
frn forum rad nadzorczych
frn forum rad nadzorczych

Raportowana zgodność z zasadami (odsetek spółek całkowicie zgodnych)


Polska

Dane za 2016

Raportowana zgodność z zasadami (odsetek spółek całkowicie zgodnych)


Niemcy

Dane za 2015*

* HHL Leipzig Graduate School of Management, Kodexakzeptanz 2016: Analyse der Entsprechenserklärungen

** Financial Reporting Council, Developments in Corporate Governance and Stewardship 2016;Grant Thornton Corporate Governance Review 2016

Raportowana zgodność z zasadami (odsetek spółek całkowicie zgodnych)


Wielka Brytania

Dane za 2016**

* HHL Leipzig Graduate School of Management, Kodexakzeptanz 2016: Analyse der Entsprechenserklärungen

** Financial Reporting Council, Developments in Corporate Governance and Stewardship 2016;Grant Thornton Corporate Governance Review 2016

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Janković-Żelazna

Agnieszka Janković-Żelazna

Menedżer Programu Forum Rad Nadzorczych, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 385

Milena Konieczko

Milena Konieczko

Starszy specjalista ds. marketingu, komunikacji i rozwoju biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 50 7660

Obserwuj nas