Rada Ekspertów Forum Rad Nadzorczych

Pod egidą Forum Rad Nadzorczych działa Rada Ekspertów FRN.

Rada jest niezależną, ekspercką grupą składającą się z doświadczonych członków rad nadzorczych, praktyków biznesowych oraz doradców. Misją Rady jest wsparcie członków rad nadzorczych w budowie ich rozwoju w oparciu o efektywny dialog z zarządami, właścicielami i rynkiem.

 

Lista członków Rady Ekspertow:

Członek Rady Nadzorczej ERBUD S.A., czlonek Komitetu Audytu InPost ›

Członek Rady Nadzorczej mBank S.A. i Netia S.A. ›

Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Selena FM S.A. ›

Prezes Spółki Paged SA, Członek Rady Nadzorczej Polskiego Banku Komórek Macierzystych ›

Członek Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. ›

Członek Rady Nadzorczej BGŻ BNP Paribas S.A. ›

Członek Rady Nadzorczej m.in. w spółkach: RAFAKO S.A., PEKAES S.A., Private Equity Managers S.A. ›

Członek Rady Nadzorczej PEKAES S.A. ›

Członek Rady Nadzorczej mBank S.A. ›

Partner PwC ›

< Back

< Back
[+] Read More

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Janković-Żelazna

Agnieszka Janković-Żelazna

Menedżer Programu Forum Rad Nadzorczych, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 385

Obserwuj nas